Tranh giấy dừa là loại tranh được làm bằng chất liệu từ những cành dừa dọc biển Đà Nẵng theo phương thức đổ giấy truyền thống của người H’ Mông và kĩ thuật in hoa văn bằng áp lực nước của Nhật Bản.

-18%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.830.000₫.
-11%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 8.860.000₫.
-10%
Original price was: 18.800.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-4%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.800.000₫.Current price is: 16.700.000₫.
-12%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.300.000₫.
-10%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 8.900.000₫.
-13%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.800.000₫.
-11%
Original price was: 18.800.000₫.Current price is: 16.700.000₫.
-9%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-18%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.800.000₫.
-13%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.800.000₫.
-13%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.800.000₫.
-9%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 6.800.000₫.
-11%
Original price was: 12.900.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-17%
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 5.700.000₫.
-18%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.800.000₫.
-16%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-16%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-11%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-36%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-36%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-36%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-16%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 8.200.000₫.
-22%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-22%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-38%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-11%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-36%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-22%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-16%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 8.200.000₫.